Terjemahan Nama Tokoh The Book & The SwordThe Book and the Sword

Bagi para generasi lama, pasti lebih akrab dengan logat bahasa hokkien, sehingga di bawah adalah tabel nama beberapa tokoh dalam empat bahasa pada cerita 'The Book and The Sword', alias Pedang dan Kitab Suci (judul lain Indonesia: Putri Harum dan Kaisar).

Judul Pedang dan Kitab Suci ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa hokkien menjadi Su Kiam in Siu Lok pada cersil saduran bahasa Indonesia. Novel 'the book and the sword' ini adalah karya genre cerita silat pertama dari Jin Yong (chin yung).

Tokoh utama bernama Chen Jialuo, atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Tan Keh Lok.

Berikut terjemahan nama tokoh-tokoh di cerita The Book and The Sword, dari bahasa pinyin mandarin / internasional ke hokkien atau sebaliknya. Jika anda mengerti dan mau tambahin, bisa sebut dikolom komentar.

Judul alternatif:

  • Putri Harum dan Kaisar
  • Pedang dan Kitab Suci
  • Shū Jiàn Ēn Chóu Lù
  • 书剑恩仇录
putri harum di the book & the sword
Para pendekar wanita dalam cerita pada adaptasi drama


pendekar di pedang dan kitab suci
Perkumpulan Bunga Merah

Terjemahan Nama Tokoh

PinyinCantoneseHokkienEnglish
Shu Jian En Cho LuSu Gim Yan Sau LukSu Kiam in Siu LokThe Book & The Sword
Chen Jia LuoChan Ka LokTan Keh LokChen Jialuo
Emperor Qian LongEmperor Kin Lungkian longQian Long
Fu Kang AnFuk Hong OnHok Kong AnFu Kangan
Li Yuan ZhiLee Yuen ChiLi Wan-ciLi Yuanzhi
Yu Ru YiYuk Yu Yi
Huo Qing TongFok Ching Tungceng-tongHuo Qingtong
Lu Fei QingLuk Fei Chingliok hwi-chingHidden Needle Lu
Xui Tian HongTsui Tin Wang
Zhou QiChow YeeCiu KiZhou Qi
Xiang XiangPrincess Heung HeungHiang hiang kongcuHasli
Zhou Zhong YingChow Chung YingZhou Zhongying
Hong Hua HuiHong-hoa-hweRed Flower Society
Yu Wantingi ban-thingYu Wanting
Taoist Wuchenbu-kim tojinFather Speckless
Zhao BanshanChiu Bun Santio pan-sanZhao Banshan
(Buddha Zhao)
Wen TailaiMan Tai Loibun thay-layRolling Thunder Wen
Chang Hezhisiang ho-ci
Chang Bozhisiang pek-ci
Xu Tianhongji thian-hongMastermind Xu
Yang Chengxienyo seng-hiapIron Pagoda Yang
Wei Chunhuawi jun-hwaLeopard Wei
Zhang JinciangcinHunchback Zhang
Luo BingLok Binglou pingLuo Bing
Shi Shuangyinciok siang ingMelancholy Ghost Shi
Jiang Sigencio su kinCrocodile Jiang
Yu YutongYu Yu Tongi hi-tongScholar Yu
Xin Yansim hiXin Yan
Pemerintahan QingQing Government
zhang zhaozhongCheung Chiu Chungthio ciaw-congFire Hand Zhang
ha hetaihap hap-tai
gu jinbiaokim piaw
teng yileiit-lui
Lain-lain:
MuzhuolunBok Toh-lun
Yuan shixiaoWan su-siauYuan Shixiao
Chen ZhengdeTan Ceng TikBald Vulture
Guan MingmeiKwan bing bweLady Guan
Zhao HuiTiau Hwi


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url