Gu Long

Hua Wuque (pendekar kembar)

Karena adaptasi TV Handsome Siblings 2020 akan segera tayang di iQiyi, maka berikut artikel salah satu tokoh nya, tidak tahu seberapa mirip...

Wuxia Indonesia 13 Jan, 2020

seri si pisau terbang Li (Xiao Li Fei Dao)

Xiao Li Fei Dao (si pisau terbang Li) adalah novel karya karangan Gu Long (khu lung). bercerita tentang tokoh utama bernama Li Xunhuan ...

Wuxia Indonesia 12 Okt, 2019 1

Buku Senjata Bai Xiao Sheng

Pada cerita si pisau terbang Li alias Xiao Li Fei Dao (flying dagger) yang dikarang oleh Gu Long (khu lung), ada seorang tokoh yang bern...

Wuxia Indonesia 6 Sep, 2019 1

Komik yang bertema tokoh Gu Long (khu lung)

Setelah semalem tentang komik bertema Jin Yong, kali ini adalah tentang tokoh Gu Long (khu lung). hanya ada 3 novel Gu Long yang pernah dib...

Wuxia Indonesia 20 Mei, 2019

Petarung-Petarung Terkuat di karya Gu Long

THE ULTIMATE LIST  Created by Yifeng @ WuxiaMania

Wuxia Indonesia 22 Apr, 2019

Chu Liuxiang dan para wanita

Chu Liuxiang and the Women Chu Liuxiang adalah seorang tokoh utama dari novel dengan nama yang sama, karangan wuxia atau cerita silat...

Wuxia Indonesia 8 Des, 2018

Lu Xiaofeng dan wanita disekelilingnya

Lu Xiaofeng by Hiliuyun Lu XiaoFeng ( cantonese: Lee Chum Foon/Luk Siu-fung , hokkien: Liok siao hong ) merupakan tokoh utama dari sa...

Wuxia Indonesia 20 Okt, 2018 1

Xiao Yu Er (juedai shuangjiao)

Xiao Yu Er adalah salah seorang tokoh utama protagonis dari karya novel buatan Gu Long (khu lung) berjudul Juedai ShuangJiao , yang diterje...

Wuxia Indonesia 28 Mar, 2018 2