Terjemahan Nama Tokoh Ode To Gallantry (medali wasiat)

Terjemahan nama-nama tokoh dalam bahasa Mandarin-Hokkien-Cantonese.

ode to gallantry


ChineseHanyu Pinyin / EnglishCantoneseHokkien (indonesia)
侠客行Xia Ke XingHap Haak Haang(Kisah Para Pendekar,
or Medali Wasiat)
安奉日An FengriNgon Fung YatAn Hong Jit
白阿绣Bai A'XiuBaak A SauPek A Siau
白万剑Bai WanjianBaak Maan GimPek Ban Kiam
白自在Bai ZizaiBaak Ji JoiPek Cu Cai
贝海石Bei HaishiBui Hoi SekBei Hai Siok/Ciok/Tjiok
大悲老人The Benevolent ElderDaai Bei Lou YanToa Pei Lojin
(Si Kakek Welas Asih)
陈冲之Chen ChongzhiChan Chung JiTan Ciong Ci
丁不二Ding Bu'erDing Bat YiTing Put Ji
丁不三Ding BusanDing Bat SaamTing Put Sam
丁不四Ding BusiDing Bat SeiTing Put Si
丁珰Ding DangDing DongTing Tang
风火神龙Dragon of Wind and Fire, TheFung Fo San LungHong Hue Sin Liong
东霸天Eastern Tyrant of the SkiesDung Ba TinTung Bao Tian
(Jago Dari Langit Timur)
封万里Feng WanliFung Maan LeiFung Ban Li
冯振武Feng ZhenwuFung Jan MouHong Cin Bu
气寒西北Frost of the North-West, TheHei Hon Sai BaakMan Ki Sai Pak
(Wibawa Memenuhi
Seluruh Wilayah
Barat Daya)
耿万钟Geng WanzhongGang Maan JungKeng Ban Chung
威德先生Gentleman of Impressive
Strength and Virtue
Wai Dak Sin SaangWi Tek siansing
(Tuan yang Berwibawa
dan Bijaksana)
狗杂种GouzazhongGau Jap ChungKau Cap Ceng
(Keturunan Anjing)
花万紫Hua WanziFa Maan JiHua Ban Kio
呼延万善Huyan WanshanFuyin Maan SinHuyan Ban San
米香主Incense-Master MiIncense-Master MaiBi hiocu
云香主Incense-Master YunIncense-Master WanHun hiocu
坚儿Jian'erGin'yiKian Ji
柯万钧Ke WanjunO Maan GwanKho Ban Jiu
李白Li BaiLei BaakLi Pai
米横野Mi HengyeMai Waang YeBi Kuang/Khuang Ya
闵柔Min RouMan YauBun Jiu
一天不过三Not More Than Three A DayYat Tin Bat Gwo SaamIt Jit Bo Kue Sam
王老汉Old Man WangOld Man WongKakek Ong
邱山风Qiu ShanfengYau Saan Fung
侍剑ShijianSi GimTai Kiam
石破天Shi PotianSek Po TinTjiok/Ciok Po Tian
石清Shi QingSek ChengTjiok/Ciok Ceng
石中坚Shi ZhongjianSek Jung GinTjiok/Ciok Tiong Kian
石中玉Shi ZhongyuSek Jung YukTjiok/Ciok Tiong Giok
司徒横Situ HengSitou WaangSuto Kuang/Khuang
窦总管Supervisor DouSupervisor Dau
摩天居士Skyscraping Resident, TheMo Tin Geui SiMo Tian kisu
冰霜神剑Sword of Moral Integrity, TheBing Seung San Gim
孙万年Sun WannianSyun Maan NinSun Ban Nian
元澄道长Taoist Yuan Deng, TheTaoist Yun Dang, TheYuan Ting tojin
着手回春Touch that Brings Back Life, TheJau Sau Wui CheunCau Jiu Hue Cun
(Menggapai Tangan
Mengembalikan
Musim Semi)
雪山双杰Twin Heroes of the Snow MountainSyut Saan Seung GitSoat San Suang Kiat
黑白双剑Twin Swords of Black and WhiteHaak Baak Seung Gim
廖师叔Uncle LiaoUncle Liu
王万仞Wang WanrenWong Maan YanOng Ban Jin
汪万翼Wang WanyiWong Maan YikHuang Ban Ie
闻万夫Wen WanfuMan Maan FuBun Ban Hu
寒梅女侠Woman Warrior of the Icy PlumHon Mui Neui HaapHan Bwe Lihiap
(Pendekar Wanita
Bunga Bwe
yang Tersembunyi)
吴道通Wu DaotongNg Dou TungGo Tau Thong
谢烟客Xie YankeJe Yin HaakCia Hun Kek
玉儿Yu'erYuk'yiGiok Ji
展飞Zhan FeiJin FeiCan Hui
周牧Zhou MuJau MukCiu Bok
褚万春Zhu WanchunChyu Maan CheunCu Ban Cun
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url